strona główna | ostatnia aktualizacja strony: 27-07-2005 22:02
O firmie
referencje Konsultacje Szkolenia kontakt

Praca w Holtec

Poszukiwani konsultanci do działu systemów zarządzania.

więcej...

Referencje

Zapoznaj się z listami referncyjnymi od naszych klientów.
więcej...

 

 

Konsultacje

Prowadzone przez nas konsultacje są podzielone na III etapy:

ETAP I:

 1. Audit zerowy zawierający
  • Ocenę działalności organizacji, w tym istniejącego już systemu pod kątem spełnienia wymagań normy oraz wymagań prawnych
  • Identyfikację obszarów nie spełniających wymogów ISO oraz obszarów wymagających identyfikacji.
 2. Szkolenia w zakresie wymagań wybranych standardów (szkolenia najwyższego kierownictwa, szkolenia kadry średniej, szkolenia pracowników funkcyjnych).
 3. Identyfikacja i określenie procesów realizowanych w przedsiębiorstwie oraz stworzenie mapy procesów wraz z integracją z aspektami środowiskowymi i ryzykiem bhp.
 4. Opracowanie harmonogramu wdrożenia .

ETAP II:

 1. Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania, w tym procesów, procedur procesowych i systemowych oraz weryfikacja instrukcji, zarządzeń i/lub poleceń wewnętrznych.
 2. Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów wdrożeniowych
 3. Weryfikacja (zintegrowanej) księgi systemu zarządzania.
 4. Weryfikacja oraz zatwierdzenie dokumentacji systemowej.

ETAP III:

 1. Wdrożenie zasad systemu zarządzania do codziennej praktyki organizacji.
 2. Sporządzenie niezbędnych zapisów wymaganych normą oraz wdrożoną dokumentacją systemową.
 3. Przeszkolenie auditorów wewnętrznych oraz przeprowadzenie ćwiczebnych auditów wewnętrznych.
 4. Weryfikacja przeglądu zarządzania wykonanego przez najwyższe kierownictwo.
 5. Audit końcowy: stawiający końcową diagnozę czy organizacja może przystąpić do certyfikacji wraz ze wskazaniem niezbędnych działań korygujących i zapobiegawczych.

Powyższy schemat i zakres oferowanych usług stanowi przykład i punkt wyjścia do opracowania indywidualnego projektu zgodnego z oczekiwaniami, potrzebami oraz możliwościami naszych Klientów.

Okres wdrożenia Systemu Zarządzania jest zależny od stanu zaawansowania organizacji względem stopnia spełnienia wymagań poszczególnych norm oraz od jej wielkości. Średnio okres ten waha się między 6 a kilkanaście miesięcy.
na górę strony

Czy Wiesz, Że...

Firma HOLTEC otrzymała ceryfikaty od tak renomowanych i cenionych ośrodków jak:

czytaj więcej...

 

Copyright © 2004-2005 by HOLTEC | Design: yanah.info