strona główna | ostatnia aktualizacja strony: 27-07-2005 22:02
O firmie
referencje Konsultacje Szkolenia kontakt

Praca w Holtec

Poszukiwani konsultanci do działu systemów zarządzania.

więcej...

Referencje

Zapoznaj się z listami referncyjnymi od naszych klientów.
więcej...

 

 

ISOTEC - korzyśći

Korzyści wynikające z użytkowania ISOTEC:

 • nieskomplikowane zastosowanie programu informatycznego dla zarządzania dokumentacją ZSZ na bazie Office Windows
 • zastosowanie wyłącznie istniejącego sprzętu IT połączonego w sieci (intranet)
 • skrócenie prac wdrożeniowych z zakresu systemów zarządzania do niezbędnego minimum (od kilku tygodni do kilku miesięcy)
 • całkowite elektroniczne nadzorowanie dokumentacji ZSZ (czyli około 70%- 80% dokumentacji organizacji bez księgowości)
 • efektywne zaznajomienie pracowników danej organizacji z dokumentacją ZSZ poprzez program umieszczony na serwerze w intranecie
 • szybkie przystosowanie/implikację zmian dokumentacji do wymagań dokumentów odniesienia dla danej organizacji na wszystkich poziomach, poprzez:
  - przejęcie zaproponowanych przez ISOTEC wzorców
  - modyfikację/dostosowanie treści i formy wzorców ISOTEC
  - podłączenie do ISOTEC jako nadzorowane załączniki dotychczasowej dokumentacji Klienta w formie dokumentów Word , Exel etc.
 • szybką weryfikację i eliminację dokumentacji dublowanej/zbędnej na różnych poziomach organizacji
 • minimalizację ilości dokumentacji w formie drukowanej (do wyboru przez Klienta; wersja znajdująca się na serwerze jest jedyną wersją aktualną; forma drukowana jest wyłącznie dla informacji)
 • jednoznaczne przypisany i pokazany podział dokumentacji z uwzględnieniem procesów danej organizacji
 • szybki dostęp i identyfikację aktualnych zapisów/wzorców/dokumentacji na każdym poziomie dokumentacji
 • błyskawiczna możliwość dokonywania wszelkich zmian w strukturze samego programu i co za tym idzie dokumentacji ZSZ
 • automatyczne generowanie księgi ZSZ z programu ISOTEC (jedynie forma elektroniczna wynikająca z innych dokumentów)
 • dostępność dokumentacji pod kątem modyfikacji lub odczytu dla uprawnionego personelu
 • prowadzenie auditów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z działaniami korygującymi i zapobiegawczymi jedynie w sposób elektroniczny.

Dodatkowa nakładka programu dla procesu pomocniczego utrzymania ruchu UR-ISOTEC - dodatkowe korzyści

 • Precyzyjną identyfikacją i nadzór nad sprzętem/urządzeniami oraz sprzętem kontrolno pomiarowym, budynków oraz sprzętem ppoż. (infrastruktura)
 • Przyporządkowanie infrastruktury do schematu organizacyjnego firmy
 • Elektroniczne monitorowanie wszelkich wskaźników jak np. czas pracy maszyn i urządzeń awaryjność maszyn, czas wykorzystania maszyn
 • Rejestrowanie działań konserwacyjno remontowych
 • Opracowanie i nadzorowanie harmonogramów przeglądu
 • Automatyczne obliczanie zużycia mediów na dana jednostkę (wskaźniki)
 • Monitorowanie wymagań prawnych z zakresu prawa bhp, budowlanego i innego np. Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas prac
 • Monitorowanie przebiegów danego przeglądu
 • Przyporządkowanie i egzekwowanie odpowiedzialności w ramach prowadzonego procesu
 • Opracowanie bazy zleceń klient/użytkownik.
na górę strony

Czy Wiesz, Że...

Firma HOLTEC otrzymała ceryfikaty od tak renomowanych i cenionych ośrodków jak:

czytaj więcej...

 

Copyright © 2004-2005 by HOLTEC | Design: yanah.info