strona główna
O firmie Konsultacje Szkolenia kontakt

Praca w Holtec

Poszukiwani konsultanci do działu systemów zarządzania.

więcej...

Referencje

Zapoznaj się z listami referncyjnymi od naszych klientów.
więcej...

 

Europejski Fundusz Społeczny

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki - Fundusze europejskie na szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników firm

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest najważniejszym instrumentem Unii Europejskiej, w zakresie rozwoju zasobów ludzkich oraz przeciwdziałaniu bezrobociu. Fundusz wspiera działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz rocznych Wytycznych w sprawie zatrudnienia.

Dotacje można uzyskać na:

Projekty współfinansowane przez PARP, realizowane przez wybrane w trybie konkursu instytucje szkoleniowe i uczelnie, dotyczyć mogą:

  • szkoleń zawodowych - zarówno w zakresie ogólnego podwyższenia kwalifikacji i umiejętności, jak i zdobycia nowych, związanych ze zmianami technologicznymi (kursy zawodowe, zastosowanie IT, szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii i innowacji):
    szkoleń menedżerskich - służące usprawnieniu zarządzania (zwłaszcza zasobami ludzkimi), identyfikacji potrzeb związanych z kwalifikacjami pracowników, poprawie organizacji pracy;
  • studiów podyplomowych w celu podwyższenia lub zdobycia nowych kwalifikacji;
  • szkoleń praktycznych odbywających się w instytucjach naukowo - badawczych;
  • podwyższania umiejętności i kwalifikacji pracowników nisko wykwalifikowanych.

Dofinansowanie w formie dotacji jest przekazywane organizatorowi szkoleń. Dzięki temu pobiera tylko część opłaty za szkolenie. Dofinansowanie zależy od wielkości firmy i rodzaju szkolenia. W przypadku szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 80%, a w przypadku przedsiębiorstw dużych - 60%. Natomiast szkolenia specjalistyczne (czyli takie, które są przydatne wyłącznie w pracy w danej firmie) dofinansowanie wynosi odpowiednio 45% i 35%. Pozostałą część kosztów ponosi przedsiębiorca. Za współfinansowanie ze strony przedsiębiorstw uznany zostanie także koszt wynagrodzeń pracowników uczestniczących w szkoleniach, a tym samym nieobecnych w miejscu pracy.
Informacje na :

www.parp.gov.pl, www.efs.gov.pl, www.konkurencyjnosc.gov.pl

na górę strony

Czy Wiesz, Że...

Firma HOLTEC otrzymała ceryfikaty od tak renomowanych i cenionych ośrodków jak:

czytaj więcej...

Copyright © 2004-2005 by HOLTEC | Design: yanah.info